Item Infomation


Title: Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ pha chế đồ uống
Other Titles: (Lưu hành nội bộ)
Authors: Đặng Xuân Thu
Keywords: Pha chế | Đồ uống | Giáo trình | Lý thuyết
Issue Date: 2015
Publisher: Lao động
Abstract: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về đồ uống, kỹ năng pha chế và phục vụ, sự hiểu biết về nghề nghiệp, và năng lực quản lý, điều hành giám sát trong lĩnh vực kinh doanh Bar
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2777
Appears in CollectionsDu lịch
ABSTRACTS VIEWS

137

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.000464_Ly thuyet nghiep vu pha che do uong_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.000464_Ly thuyet nghiep vu pha che do uong.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 117,2 MB

  • Format : Adobe PDF