Search

Search Results

Results 61-70 of 368 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
  • magazine


  • Authors: Nguyễn Thị Thảo (2020)

  • Nghiên cứu là mô tả cắt ngang lấy mẫu thuận tiện thu được 200 đối tượng sinh viên 2 trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Bách Khoa Hà Nội, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2019. Phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và độ tin cậy Cronbach’s alpha trong đánh giá tính hợp lệ của bộ công cụ. Kết quả cho thấy bảng câu hỏi với 19 mục có hiệu lực xây dựng và độ nhất quán cao (Cronbach's Alpha > 0,80). Phân tích nhân tố chỉ ra bộ công cụ có tính hợp lệ cao với 6 nhóm yếu tố. Bảng câu hỏi về năng lực sức khỏe về sơ cấp cứu trong du lịch ba lô có tính hợp lệ và độ tin cậy cao có thể thực hiện nghiên cứu với đối tượng sinh viên đại học.

  • magazine


  • Authors: Nguyễn Thị Minh Hạnh (2020)

  • Định lượng chì trong máu toàn phần là công cụ đáng tin cậy và đóng vai trò chính trong sàng lọc, chẩn đoán và theo dõi điều trị ngộ độc chì. Đề tài được thực hiện nhằm xây dựng và thẩm định kỹ thuật định lượng trực tiếpchì máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng lò điện (GFAAS). Quy trình được xây dựng sửdụng dung dịch chuẩn chì pha trong nước,

  • Article


  • Authors: Lê Huyền My; Lê Hữu Doanh; Trần Lan Anh (2020)

  • Tổn thương da trong lupus ban đỏ chia thành tổn thương đặc hiệu và không đặc hiệu. Granzym B do các tế bào lympho T độc, tế bào diệt tự nhiên (NK)... tiết ra, có khả năng gây hiện tượng chết theo chương trình, một trong những cơ chế bệnh sinh của tổn thương da đặc hiệu lupus. Mục đích của nghiên cứu: Nhuộm hóa mô miễn dịch với marker granzym B để tìm hiểu sự biểu hiện của granzym B tại tổn thương da đặc hiệu lupus. Kết quả: 85,7% tổn thương da đặc hiệu lupus dương tính với granzym B, trong đó ACLE 81,2%, SCLE 92,3%, CCLE 93,8%. Mật độ trung bình tế bào biểu hiện granzym B dương tính/vi trường ở ACLE, SCLE, CCLE là 16,5±19,1, 17,7±12,8, 22,8±17,1 %. Tỷ lệ dày sừng nang lông và viêm quanh phần phụ cao hơn ở nhóm biểu hiện granzym B dương tính so với nhóm âm tính.