Item Infomation


Title: Tác dụng của viên nén Livganic trên mô hình suy giảm miễn dịch cấp tính bằng Cyclophosphamid ở chuột nhắt trắng
Authors: Nguyễn Phương Thanh
Phạm Thị Vân Anh
Nguyễn Trọng Thông
Keywords: tác dụng kích thích miễn dịch
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 128 (4);
Abstract: Tác dụng kích thích miễn dịch của viên nén Livganic (phối hợp cao Cà gai leo (Solanum hainanense Hance) và cao mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) được đánh giá trên mô hình suy giảm miễn dịch cấp tính bằng cyclophosphamid trên chuột nhắt trắng. Cyclophosphamid (CY) được sử dụng để gây suy giảm miễn dịch cấp tính.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3478
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000146.pdf
      Restricted Access
    • Size : 930,43 kB

    • Format : Adobe PDF