Item Infomation


Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Buffet Chef Dzung 71 Nguyễn Chí Thanh
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
Authors: Nguyễn Hương Giang
Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Hải
Keywords: Chất lượng dịch vụ | Dịch vụ ăn uống | Nhà hàng Buffet Chef Dzung | A27925
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận chung, thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Buffet Chef Dzung 71 Nguyễn Chí Thanh
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2424
Appears in CollectionsQuản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành
ABSTRACTS VIEWS

84

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • A27925_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 374,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • A27925.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 844,89 kB

  • Format : Adobe PDF