Browsing by Author ThS. Hồ Xuân Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • LV.4081_1.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần Thị Anh Đài;  Advisor: ThS. Hồ Xuân Ngọc (2019)

  • Đánh giá thực trạng, tìm hiểu nhu cầu hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai và vai trò của nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện. Kiểm chứng và áp dụng các lý thuyết và phương pháp công tác xã hội cá nhân liên quan đến hoạt động chăm sóc, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi tại trung tâm phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai. Nghiên cứu thực trạng các hoạt động hỗ trợ của nhân viên công tác xã hội đối với nhóm bệnh nhân là người cao tuổi tại trung tâm phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai. Từ thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ của nhân viên công tác xã hội đối v...