Item Infomation


Title: Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ người cao tuổi tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai
Other Titles: (Khóa luận tốt nghiệp ngành Công tác xã hội)
Authors: Trần Thị Anh Đài
Advisor: ThS. Hồ Xuân Ngọc
Keywords: A27056 | Công tác xã hội | Hỗ trợ người cao tuổi | Trung tâm phục hồi chức năng | Bệnh viện Bạch Mai
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá thực trạng, tìm hiểu nhu cầu hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai và vai trò của nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện. Kiểm chứng và áp dụng các lý thuyết và phương pháp công tác xã hội cá nhân liên quan đến hoạt động chăm sóc, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi tại trung tâm phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai. Nghiên cứu thực trạng các hoạt động hỗ trợ của nhân viên công tác xã hội đối với nhóm bệnh nhân là người cao tuổi tại trung tâm phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai. Từ thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ của nhân viên công tác xã hội đối với nhóm thân chủ là bệnh nhân người cao tuổi tại trung tâm phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2201
Appears in CollectionsCông tác xã hội
ABSTRACTS VIEWS

102

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.4081-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.4081.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF