Browsing by Author Th.S: Ngô Thị Quyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • LV.0003361_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Minh Trang;  Advisor: Th.S: Ngô Thị Quyên (2015)

 • Nghiên cứu thực trạng, phân tích cấu trúc và tính hiệu quả cũng như chi phí sử dụng vốn từ chính sách quản lý vốn của Công ty Cổ phần LICOGI 12 giai đoạn 2012-2014. Đưa ra giải pháp nhằm khắc phục nhược điểm còn tồn tại trong cấu trúc vốn của công ty.

 • LV.0003039_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thùy Linh;  Advisor: Th.S: Ngô Thị Quyên (2015)

 • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH 3C Công nghiệp

 • LV.0003010_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Đỗ Hà My;  Advisor: Th.S: Ngô Thị Quyên (2015)

 • Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cổ phần tư vấn SDU.

 • LV.0003013_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Bích Thủy;  Advisor: Th.S: Ngô Thị Quyên (2015)

 • Cơ sở lý luận chung về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính tại Công ty Thương mại Toàn Thắng.