Browsing by Author Th.S: Lê Thị Hà Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • LV.0003404_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Lê Thị Quỳnh Trang;  Advisor: Th.S: Lê Thị Hà Thu (2015)

 • Nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh và phân tích lý thuyết về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Phân tích đánh giá đúng thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín - Saconbank. Đề xuất giải pháp hoàn thiện.

 • LV.0003045_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Đào Khánh Linh;  Advisor: Th.S: Lê Thị Hà Thu (2015)

 • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính. Phân tích và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 19.

 • LV.0003046_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Phạm Diệu Hoa;  Advisor: Th.S: Lê Thị Hà Thu (2015)

 • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính. Phân tích và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.