Browsing by Author Tạ Quang Đông

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • LVCH.062-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ Quang Đông;  Advisor: TS. Nguyễn Văn Ngọc (2015)

 • Mục đích nghiên cứu: tìm hiểu và làm tổng quan về các bài toán biên liên kết đối với các phương trình đạo hàm riêng. Học các kiến thức liên quan đến phương trình đạo hàm suy rộng, biến đổi Fourier, các không gian Sobolev, toán tử gỉa vi phân đối với tích phân Fourier. Nghiên cứu bài toán liên kết dạng Dirichlet và dạng Neumann đối với hàm điều hòa trên miền hình dải trên mặt phẳng bằng phương pháp biến đổi Fourier của các hàm suy rộng trong các không gian Sobolev

 • K.Y00068- Một số bài toán biên liên kết đối với phương trình điều hòa và song điều hòa.pdf.jpg
 • -


 • Authors: TS. Nguyễn Văn Ngọc; Tạ Quang Đông (2015)

 • Mục đích của công trình này là xét một số bài toán biên liên kết đối với phương trình điều hòa và song điều hòa trong miền hình dải bằng phương pháp sử dụng biến đổi tích phân Fourier. Đã thiết lập được các định lý tồn tại và duy nhất nghiệm, cũng như tính trơn của nghiệm các bài toántrong các không gian Sobolev thích hợp.

 • LVCH.00063_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ Quang Đông;  Advisor: TS: Nguyễn Văn Ngọc (2015)

 • Sưu tầm phân loại các bài toán về phương trình và bất phương trình căn thức, để từ đó hình thành các phương pháp giải phù hợp cho các loại phương trình- bất phương trình, Căn thức khác nhau. với mỗi dạng phương trình và bất phương trình. đá đưa ra cách giải chung, chỉ ra những sai lầm mà sinh viên hay mắc phải. Sáng tác các bài toán với độ khó khác nhau để cho vấn đề cũ được mới hơn.