Item Infomation


Title: Một số dạng phương trình và bất phương trình căn thức
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)
Authors: Tạ Quang Đông
Advisor: TS: Nguyễn Văn Ngọc
Keywords: Phương trình | Bất phương trình
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Sưu tầm phân loại các bài toán về phương trình và bất phương trình căn thức, để từ đó hình thành các phương pháp giải phù hợp cho các loại phương trình- bất phương trình, Căn thức khác nhau. với mỗi dạng phương trình và bất phương trình. đá đưa ra cách giải chung, chỉ ra những sai lầm mà sinh viên hay mắc phải. Sáng tác các bài toán với độ khó khác nhau để cho vấn đề cũ được mới hơn.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3069
Appears in CollectionsToán tin
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00063_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 342,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00063.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 827,04 kB

  • Format : Adobe PDF