Browsing by Author PGS. TS. Đồng Xuân Ninh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • K.Y00016- Kinh tế việt nam thời kỳ 2012 - 2014 và những cơ hội mới để phát triển bền vững.pdf.jpg
  • -


  • Authors: PGS. TS. Đồng Xuân Ninh (2014)

  • Đề tài gồm có 3 phần. Phần 1, phân tích và đánh giá những diễn biến và tác động của kinh tế thế giới và Việt Nam. Những tác động này vừa là cơ hội và điểm tựa tạo ra động lực mới, vừa là những thách thức và trở ngại cần phải vượt qua trong tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Phần 2, vận hội và triển vọng phát triển của kinh tế Việt Nam đã đến. Cần phát huy các kết quả và "các điểm sáng", đã đạt được của 2012 - 2013 để tạo đà và làm điểm tựa cho phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Phần 3, là 5 nhóm giải pháp chính sách kinh tế vĩ mô và vi mô, nhằm tận dụng các cơ hội và vượt qua các thách thức trong bối cảnh của kinh tế toàn cầu, nhằm tăng cường thực hiện tái cơ cấ...

  • LVCH.717-TT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Toàn Thắng;  Advisor: PGS. TS. Đồng Xuân Ninh (2018)

  • - Cơ sở lý luận về chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. - Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình. - Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình.