Browsing by Author Nguyễn Thu Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • LV.0002660_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thu Thảo;  Advisor: Trịnh Trọng Anh (2015)

 • Tác giả tập trung nghiên cứu tình hình quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Tháng Tư. Từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại công ty này.

 • LV.0002230_1.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn Thu Thảo;  Advisor: Trần Đình Toàn (2014)

 • Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính.Chương 1:Cơ sở lý luận trong hoạt động huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn của NHTM. Chương 2: Thực trạng huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Đô. Chương 3: Một số đánh giá và giải pháp nhằm cải thiện hoạt động huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Đô

 • BB.0000247.pdf.jpg
 • magazine


 • Authors: Nguyễn Thị Diệu Thúy; Nguyễn Thị Bình; Nguyễn Thu Thảo (2020)

 • Henoch - Schönlein purpura (HSP) là bệnh tự miễn với tổn thương viêm các thành mạch máu nhỏ. Trong các cơ quan tổn thương, tổn thương đường tiêu hóa thường là nguyên nhân làm bệnh nhân HSP nhập viện. Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá yếu tố tiên lượng HSP thể bụng. Đây là nghiên cứu mô tả, tiến cứu một loạt ca bệnh. Kết quả nghiên cứu có 131 trẻ HSP đủ tiêu chẩn tham gia nghiên cứu, trong đó có 116 bệnh nhân HSP thể bụng và 15 bệnh nhân HSP không thể bụng. Trẻ khởi phát bệnh sau 6 tuổi có nguy cơ khởi phát HSP thể bụng. Số lượng bạch cầu đa nhân trung tính trên 8,34 G/l có giá trị tiên lượng HSP thể bụng với độ nhạy là 72,41% và độ đặc hiệu là 60%. Tỷ số bạch cầu trung tín...