Browsing by Author Lưu Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
 • LV.0002606_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Lê Vũ Huy;  Advisor: Lưu Thị Hương (2015)

 • Phân tích đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án, thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại SHB- Chi nhánh Vạn Phúc thông qua phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh kết hợp các văn bản, quy trình, quy chế, thực tế diễn ra trong hoạt động động cho vay tại chi nhánh. Từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị với các bên liên quan nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Chi nhánh này.

 • LV.0002285_1.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm Thị Thu Trang;  Advisor: Lưu Thị Hương (2014)

 • Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính.Chương 1:Cơ sở lý luận chung về chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng chất lượng phân tích tài chính tại công ty TNHH Tháng Tư . Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính tại công ty này

 • LV.0002329_1.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Dương Thanh Phương;  Advisor: Lưu Thị Hương (2014)

 • Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1: Những vấn đề lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàng Quốc Việt. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàng Quốc Việt