Item Infomation


Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Thịnh
Authors: Nguyễn Thu Trang
Advisor: Lưu Thị Hương
Keywords: A18712 | Giải pháp | Sử dụng tài sản | Tài sản của doanh nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1: Lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Thịnh. Chương 3: Giải pháp nâng cao sử dụng tài sản tại công ty này.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5499
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002213_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002213.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF