Browsing by Author Lê Vũ Huy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • LV.0002606_1.pdf.jpg
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Lê Vũ Huy;  Advisor: Lưu Thị Hương (2015)

  • Phân tích đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án, thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại SHB- Chi nhánh Vạn Phúc thông qua phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh kết hợp các văn bản, quy trình, quy chế, thực tế diễn ra trong hoạt động động cho vay tại chi nhánh. Từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị với các bên liên quan nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Chi nhánh này.

  • LV.0002607_A17549_1.pdf.jpg
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Lê Vũ Huy;  Advisor: Trần Thị Thùy Linh (2015)

  • Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Trường Thịnh qua các năm 2011-2013 bằng các phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tỷ lệ, phân tích thống kê và phương pháp Dupont để đưa ra đánh giá và kết luận từ cơ sở là các số liệu được cung cấp và thực trạng tình hình hoạt động của công ty. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty này.