Item Infomation


Title: Một số bài toán biên liên kết của phương trình điều hòa và song điều hòa
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng)
Authors: Tạ Quang Đông
Advisor: TS. Nguyễn Văn Ngọc
Keywords: Bài toán biên liên kết | Phương trình điều hòa | Song điều hòa
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Mục đích nghiên cứu: tìm hiểu và làm tổng quan về các bài toán biên liên kết đối với các phương trình đạo hàm riêng. Học các kiến thức liên quan đến phương trình đạo hàm suy rộng, biến đổi Fourier, các không gian Sobolev, toán tử gỉa vi phân đối với tích phân Fourier. Nghiên cứu bài toán liên kết dạng Dirichlet và dạng Neumann đối với hàm điều hòa trên miền hình dải trên mặt phẳng bằng phương pháp biến đổi Fourier của các hàm suy rộng trong các không gian Sobolev
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/925
Appears in CollectionsToán tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.062-tt.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.062.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 13,43 MB

  • Format : Adobe PDF