Toán tin (115)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

 • LVCH.00264_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đàm Quý Đôn;  Advisor: PGS.TSKH. Hà Tiến Ngoạn (2016)

 • Nghiên cứu các cách tiếp cận lời giải theo phương pháp hình học, phương pháp bất đẳng thức, phương pháp hàm số cho các bài toán. Và đề xuất một số hướng để khái quát hoặc phát triển kết quả của các bài toán đó

 • LVCH.00251_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô Thị Thu Hoa;  Advisor: GS.TSKH. Hà Huy Khoái (2016)

 • Giới thiệu hai phương pháp thông dụng để giải quyết bài toán đặt ra đó là phương pháp Tổng lồng và phương pháp tổng Abel. Hai phương pháp này kêt với việc đồng nhất thức đại số cho phép giải quyết nhiều bài toán khó và hay thuộc chương trình toán THPT

 • LVCH.00250_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Định;  Advisor: PGS.TS. Đàm Văn Nhỉ (2016)

 • Luận văn gồm hai chương CI: Chéo hóa đa thức ma trận: Trình bày các kiến thức cơ bản về định thức và một số đồng nhất thức cổ điển, đa thức ma trận, giá trị riêng và chéo hóa ma trận, giá trị riêng và chéo hóa hàm đa thức và đưa ra ví dụ minh họa CII: Xây dựng dãy số ma trận và vận dụng giải một số bài toán học sinh giỏi

 • LVCH.00247_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Lan Nhung;  Advisor: TS. Nguyễn Công Sứ (2016)

 • Đề tài đặt ra với mục đích giúp học sinh phổ thông làm quen với một số phương pháp đặc biệt đó khi giải phương trình và bất phương trình đa thức thường xuất hiện trong các đề thi tuyển chọn đầu vào , học sinh giỏi các cấp chương trình phổ thông, kể cả các đề thị trung học phổ thông

 • LVCH.00242_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ Thị Hà Phương;  Advisor: PGS.TS. Đỗ Văn Lưu (2016)

 • Trình bày kiến thức về tập lồi, các bài toán về tương giao các tập lồi, tương giao các tập lồi compact trong R, các bài toán về điểm cực biên và các bài toán tổ hợp tròn toán sơ cấp

 • LVCH.00139_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Quốc Thái;  Advisor: PGS.TS. Vũ Thế Khôi (2016)

 • Luận văn gồm 3 chương: C1 giới thiệu lịch sử nghiên cứu và hình thành số Bernoulli của một số nhà toán học trên thế giới. Trình bày công thức truy hồi tính số Bernoulli kèm chứng minh chi tiết cho công thức đó. C2. Trình bày lại cách thức để tính số Bernoulli thông qua một hàm sinh, Trình bày lý thuyết về chuỗi lũy thừa hình thức và đa thức Bernoulli cùng khai triển Fourier của đa thức Bernoulli. c3 được trình bày lại lý thuyết về Stirling, hàm Zeta và các mối liên hệ của Bernoulli với Stirling, hàm Zeta.

 • LVCH.00137_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Khắc Khanh;  Advisor: GS.TSKH. Hà Huy Khoái (2016)

 • Mục đich nghiên cứu: Trình bày hệ thống các kiến thức tổng quan, giới thiệu về lịch sử phát triển số phức trong đại số; giới thiệu một số phương pháp sử dụng số phức trong việc giải phương trình đại số, nghiên cứu tính chất của các đa thức; cung cấp một hệ thống các dạng bài tập ứng dụng trong đại số, đa thức được giải bằng phương pháp số phức, đông thời giới thiệu một số kỹ thuật tính toán liên quan nhằm làm tài liệu bồi dưỡng giáo viên và học sinh trung học phổ thông

 • LVCH.00136_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Văn Hảo;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Doãn Tuấn (2016)

 • Nội dung luận văn chia thành 2 chương: Chương 1 tập trung đưa ra kiến thức cẩn sử dụng như các định lý trong tam giác về quan hệ góc, cạnh, chu vi, diện tích, các kiến thức cơ bản trong hình học không gian, các công thức tính thể tích khối trụ, khối cầu, khối nón và diện tích thiết diện. Các bất đẳng thức Cauchy, cực trị hàm số, công thức khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, giao tuyến hai mặt phẳng, chứng minh hai đường thẳng vuông góc với mặt phẳng... Đồng thời đi sâu nghiên cứu một số bất đẳng thức nổi tiếng và các mở rộng ứng dụng của chúng. Chương 2: Một số bài toán về cực trị khoảng cách, thiết diện và thể tích , diện tích của hình chóp , lăng trụ... trong không gian..

 • LVCH.00134_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng Thị Thủy;  Advisor: TS. Nguyễn Văn Đoành (2016)

 • Nội dung luận văn chia thành 2 chương: Chương 1: dùng số phức nghiên cứu phép đồng dạng phẳng. Và được hệ thống hóa một cách ngắn gọn kiến thức về mặt phẳng phức. Dùng số phức nghiên cứu phép đồng dạng và giới thiệu một số bài toán hình học phẳng giải bằng cách dùng số phức. Chương 2: sử dụng các phép biến hình vào giải các bài toán hình học