Thông tin tài liệu


Nhan đề : Accounting Principles
Tác giả : Weygandt, Jerry J
Donald E. Kieso
Paul D. Kimmel
Chủ đề : Accounting Principles; Accounting; Principles; Nguyên lý kế toán
Năm xuất bản : 2022
Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc.;
Tóm tắt : Accounting Principles, 9th Canadian Edition empowers students to succeed by providing a clear overview of fundamental financial and managerial accounting concepts with a focus on learning the accounting cycle from the sole proprietor perspective.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8931
Bộ sưu tập1-Kinh tế - Quản lý
XEM MÔ TẢ

36

XEM & TẢI

0

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa
 • TVS.000694-Accounting Principles, Volume 1-Wiley (2021)_TT.pdf
    Restricted Access
  • Dung lượng : 1,47 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

 • Ảnh bìa
 • TVS.000694-Accounting Principles, Volume 1-Wiley (2021)_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Dung lượng : 42,91 MB

  • Định dạng : Adobe PDF