Item Infomation


Title: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh)
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: TS. Đồng Thị Hà
Keywords: Phát triển nông nghiệp | Ứng dụng công nghệ cao | Tỉnh Ninh Bình | C00951
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: - Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận thực tiễn về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. - Đánh giá thực trạng của việc phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong ngành trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Ninh Bình hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh quá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Ninh Bình.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/806
Appears in CollectionsQuản trị kinh doanh (LV)
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.700-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 281,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.700-ND.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 915,64 kB

  • Format : Adobe PDF