Quản trị kinh doanh (LV) (305)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

 • LVCH.00711_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê Tuấn Anh;  Advisor: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh (2017)

 • Hệ thống hóa những lý luận về NNL và nâng cao chất lượng NNL trong doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng NNL tại Công ty Điện lực Phú Thọ. - Đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng NNL tại Công ty Điện lực Phú Thọ

 • LVCH.00380_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Bảo Tuấn;  Advisor: PGS. TS Nguyễn Đình Tài (2017)

 • Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp (Customer Relationship Managemant – CRM) đối với sự tồn vong của doanh nghiệp đặc biệt là trong thị trường ngành may mặc, Công ty cổ phần Đầu tư X.Style đang nỗ lực trong việc triển khai CRM nhằm đối phó với nhiều biến động trong lĩnh vực kinh doanh thời trang công sở hiện nay

 • LVCH.00377_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ Xuân Sở;  Advisor: TS. Lê Việt Đức (2017)

 • Mục đích nghiên cứu: + Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực. Qua đó, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng trong thời gian tới. + Về mặt lý luận: nghiên cứu và hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực. + Về mặt thực tiễn: đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2020.

 • LVCH.00376_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thanh Hà;  Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Đông (2017)

 • Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ một tổ chức hay một đơn vị nào dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được. Trong một tổ chức đơn vị con người là một thế giới riêng biệt nếu không có hoath động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vần đề này, nó là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp.

 • LVCH.00368_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương Hồng Nhung;  Advisor: TS. Đồng Thị Hà (2017)

 • Trên cơ sở lý luận về tạo động lực lao động, luận văn nghiên cứu làm rõ thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH thạch rau câu Long Hải , tìm ra những hạn chế và nguyên nhân. Qua đó, đề xuất giải pháp tăng cường – thúc đẩy tạo động lực cho người lao động trong thời gian tới, giai đoạn 2017 - 2020.

 • LVCH.00364_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ Thị Thu Hằng;  Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Đông (2017)

 • Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu văn hóa ứng xử của cán bộ, nhân viên Tập đoàn khách sạn Mường Thanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa văn hóa ứng xử của cán bộ, nhân viên Tập đoàn khách sạn Mường Thanh trên toàn hệ thống

 • LVCH.00359_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Đức Thu;  Advisor: PGS. TS Đồng Xuân Ninh (2017)

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá tình hình thị trƣờng và thực trạng hoạt động Marketing – Mix của Công Ty Cổ phần NetNam và qua đó kiến nghị các giải pháp và chính sách đẩy mạnh hoạt động này nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty. Các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm: - Hệ thống lại các kiến thức chuyên ngành để xây dựng cơ sở lý luận vững chắc. - Nghiên cứu thực tế, thu thập các số liệu kinh doanh, phân tích cụ thể về tình hình Marketing – Mix của công ty để đề ra các giải pháp về Marketing – Mix cũng nhƣ một số kiến nghị nhằm thu hút khách hàng, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty.

 • LVCH.00354_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh Quang Tú;  Advisor: TS. Trần Đình Toàn (2017)

 • Luận văn sẽ sử dụng cơ sở lý luận về chiến lược và chiến lược cạnh tranh và ứng dụng các mô hình xây dựng, hoạch định và phân tích lựa chọn chiến lược cạnh tranh vào trường hợp của Bảo Minh Yên Bái. Từ đó đưa ra các giải pháp cho Bảo Minh Yên Bái trong việc lựa chọn chiến lược cạnh tranh và tổ chức thực hiện thành công chiến lược đó.