Item Infomation


Title: Hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Bất
Keywords: Quỹ tín dụng | Thanh tra, giám sát
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Mục đích nghiên cứu của đề tài: - Làm rõ một số vấn đề lý luận về hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng của NHNN Chi nhánh TP Hà Nội đối với hoạt động của các QTDND. - Phân tích thực trạng hoạt động thanh tra, giám sát của NHNN Chi nhánh TP Hà Nội đối với các QTDND giai đoạn 2011-2013. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát của NHNN Chi nhánh TP Hà Nội đối với các QTDND trên địa bàn.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1536
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00321- TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00321- ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 991,14 kB

  • Format : Adobe PDF