Item Infomation


Title: Chu trình Ơle và bài toán người đưa thư Trung Quốc
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng)
Authors: Nguyễn Thị Thu Hiền
Advisor: GS. TS Trần Vũ Thiệu
Keywords: Chu trình Ơle
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1500
Appears in CollectionsToán tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00395-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00395- ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 946,55 kB

  • Format : Adobe PDF