Item Infomation


Title: Tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị nội trú tại bệnh viện quân y 7 năm 2023.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng )
Authors: Trần Thị Ngoan
Advisor: GS.TS: Nguyễn Công Khẩn
Keywords: Điều dưỡng | bệnh đái tháo đường | điều trị nội trú | Bệnh viện Quân y 7 | C02048
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả sự tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị nội trú tại Bệnh viện Quân y 7 năm 2023.Phân tích một số yếu tố liên quan và rào cản của việc tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị nội trú tại Bệnh viện Quân y 7 năm 2023.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9636
Appears in CollectionsĐiều dưỡng (LV)
ABSTRACTS VIEWS

56

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01835_C02048_TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01835_C02048_TV.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF