Điều dưỡng (LV) (455)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

  • LVCH.1690-TT.pdf.jpg
  • Luận văn/Thesis


  • Authors: Đỗ Bích Điệp;  Advisor: PGS.TS Hoàng Trung Vinh; TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (2022)

  • Mô tả tỷ lệ, một số đặc điểm của trầm cảm theo bộ câu hỏi PHQ9 ở người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2022 và trải nghiệm của bệnh nhân về sức khỏe tâm thần.Phân tích một số yếu tố liên quan với trầm cảm và đánh giá tự nhận thức, nhu cầu hỗ trợ xã hội, sự hài lòng đối với công việc chăm sóc của điều dưỡng ởngười bệnh đái tháo đường type 2.