Thông tin tài liệu


Nhan đề : Nâng cao hiệu qủa sử dụng tài sản tại công ty cổ phần xây dựng Trường Giang.
Tác giả : Phạm Nguyên Hạnh
Người hướng dẫn: Th.S: Phạm Thị Bảo Oanh
Chủ đề : Sử dụng tài sản; Tài chính; A24044
Năm xuất bản : 2017
Nhà xuất bản : Đại học Thăng Long
Tóm tắt : Cơ sở lý luận chung về tài sản và hiệu qủa sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dùng tài sàn tại công ty Cổ phần xây dựng Trường Giang.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8449
Bộ sưu tậpTài chính - Ngân hàng
XEM MÔ TẢ

79

XEM & TẢI

2

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa
 • LV.0003575_A24044.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Dung lượng : 34,17 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

 • Ảnh bìa
 • LV.0003575_A24044_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Dung lượng : 1,96 MB

  • Định dạng : Adobe PDF