Item Infomation


Title: Nâng cao hiệu qủa sử dụng tài sản tại công ty cổ phần xây dựng Trường Giang.
Authors: Phạm Nguyên Hạnh
Advisor: Th.S: Phạm Thị Bảo Oanh
Keywords: Sử dụng tài sản; Tài chính; A24044
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận chung về tài sản và hiệu qủa sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dùng tài sàn tại công ty Cổ phần xây dựng Trường Giang.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8449
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

79

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0003575_A24044.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 34,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0003575_A24044_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF