Số 5 Tập A3 - 2022 (13)


Logo

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

  • TCTL.0000065.pdf.jpg
  • Newspaper


  • Authors: Đào Thị Lan Hương (2022)

  • Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu hiện nay trên thế giới cũng như ở nước ta, do vậy Nhà nước đặc biệt quan tâm, chủ động tích cực trong chuyển đổi số các hoạt động y tế trong thời gian qua và đạt được những kết quả ban đầu...