Item Infomation


Title: Các nhân tố tác động tới chi tiêu y tế của người dân ở miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa
Authors: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: Ô nhiễm không khí; Bảo hiểm y tế
Issue Date: 2022
Publisher: Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long
Series/Report no.: A3(5);
Abstract: Bài viết xem xét ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến chi tiêu y tế của người dân ở miền Bắc Việt Nam dựa trên bộ dữ liệu VHLSS năm 2016.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6145
Appears in CollectionsSố 5 Tập A3 - 2022
ABSTRACTS VIEWS

65

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCTL.0000054.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,31 MB

    • Format : Adobe PDF