Item Infomation


Title: Kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến tại bếp ăn các trường mầm non, tiểu học thành phố Ninh Bình, năm 2019 và một số yếu tố liên quan
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Vũ Thị Hòa
Advisor: TS. Cao Thị Hoa
Keywords: Y tế công cộng | An toàn thực phẩm
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: - Đánh giá thực trạng, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến tại bếp ăn tập thể các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Ninh Bình, năm 2019. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến thực phẩm tại địa điểm nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/600
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01097- C01063- Vu Thi Hoa_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 514,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01097- C01063- Vu Thi Hoa.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF