Thông tin tài liệu


Nhan đề : Hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng
Tác giả : Trần Thị Huyền Trang
Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Tuyết
Chủ đề : Hoàn thiện công tác quản trị; Công tác quản trị; A20096; Tài chính
Năm xuất bản : 2015
Nhà xuất bản : tlu
Tóm tắt : Khóa luận đã hệ thống các vấn đề liên quan đến công tác quản trị các khoản phải thu tại doanh nghiệp, dựa trên cơ sở đó phân tích thực trạng các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách hải hưng tìm ra được các mặt tích cực và hạn chế. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty này trong thời gian tới.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5627
Bộ sưu tậpTài chính - Ngân hàng
XEM MÔ TẢ

27

XEM & TẢI

6

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa
 • LV.0002745_1.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Dung lượng : 1,7 MB

  • Định dạng : Adobe PDF

 • Ảnh bìa
 • LV.0002745.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Dung lượng : 3,81 MB

  • Định dạng : Adobe PDF