Item Infomation


Title: Hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng
Authors: Trần Thị Huyền Trang
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: Hoàn thiện công tác quản trị; Công tác quản trị; A20096; Tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: tlu
Abstract: Khóa luận đã hệ thống các vấn đề liên quan đến công tác quản trị các khoản phải thu tại doanh nghiệp, dựa trên cơ sở đó phân tích thực trạng các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách hải hưng tìm ra được các mặt tích cực và hạn chế. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty này trong thời gian tới.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5627
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0002745_1.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0002745.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 3,81 MB

  • Format : Adobe PDF