Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.002 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Thị Thủy;  Advisor: TS. Nguyễn Văn Ngọc (2016)

  • Giới thiệu các hàm Hyperbolic và bất đẳng thức dạng Jensen. Các bất đẳng thức dạng Panaitopol và bất đẳng thức dạng Jordan