Search

Search Results

Results 171-175 of 175 (Search time: 0.104 seconds).
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lục Kim Oanh;  Advisor: TS. Ngô Thị Quyên (2020)

  • - Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. - Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ. - Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Văn Toàn;  Advisor: TS. Nguyễn Khắc Minh (2020)

  • - Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông. - Thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty cổ phần Viễn thông FPT Chi nhánh Thái Nguyên. - Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Công ty cổ phần Viễn thông FPT Chi nhánh Thái Nguyên.