Search

Search Results

Results 31-40 of 225 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Trường Giang;  Advisor: GS.TS. Lê Thị Quý (2016)

  • Mục đích nghiên cứu: Làm rõ thực trạng của phụ nữ nghèo đơn thân, những khó khăn mà họ gặp phải thông qua điều tra XHH và các tài liệu. Vận dụng những kỹ năng và các phương pháp Công tác xã hội cá nhân xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm giải quyết vấn đề, hỗ trợ, định hướng và kết nối họ với các nguồn nhân lực để giúp thân chủ vươn lên trong cuộc sống.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Thị Thu;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Như Trang (2016)

  • Thực trạng nhận thức của học sinh về hành vi bắt nạt học đường; Các nhóm đối tượng liên quan và mô hình phản ứng của các đối tượng trước sự việc bắt nạt xuất hiện; Xây dựng mô hình can thiệp ở cấp độ lớp học.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Thị Thanh Hòa;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Diễn (2016)

  • Mục đích nghiên cứu: Phân tích thực trạng đời sống sinh kế của cộng đồng người dân xã Hồng Vân sau dồn điền đổi thửa. Xây dựng quy trình công tác xã hội trong phát triển cộng đồng người dân nông thôn sau dồn điền đổi thửa. Đề xuất các kiến nghị phát triển bền vững cộng đồng người dân sau dồn điền đổi thửa.