Item Infomation


Title: Vận dụng công tác xã hội vào vấn đề chống bạo lực gia đình tại xã Hòa BÌnh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
Other Titles: (Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội)
Authors: Vũ Hoàng Hải
Advisor: GS.TS. Lê Thị Quý
Keywords: Công tác xã hội | Chống bạo lực gia đình | C00729
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: - Phân tích thực trạng phụ nữ bị bạo lực gia đình cũng như ảnh hưởng của nó tới đời sống gia đình từ thực tiễn xã Hòa BÌnh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Sử dụng kiến thức, kỹ năng của CTXH để trợ giúp phụ nữ bị bạo lực gia đình. Đề xuất giải pháp thực hiện công tác xã hội đối với phụ nữ bị bạo lực gia đình.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1087
Appears in CollectionsCông tác xã hội
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00630-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 4,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00630-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF