Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.002 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Bùi Trí Hải;  Advisor: TS. Phạm Thị Bảo Oanh (2020)

  • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đức Dương. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đức Dương.