Search

Search Results

Results 1-10 of 15 (Search time: 0.025 seconds).
Item hits:
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Hoàng Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Th.s Nguyễn Tường Minh (2020)

 • Cơ sở lý luận về kênh phân phối trong doanh nghiệp. Thực trạng hoạt động của kênh phân phối tại Công ty TNHH Chính Gấm. Định hướng và giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Chính Gấm.

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Hương Ly;  Advisor: ThS. Nguyễn Bảo Tuấn (2020)

 • Cơ sở lý luận về Truyền thông Marketing. Thực trạng hoạt động kinh doanh và truyền thông Marketing của Công ty Thiết kế Nội thất TICO. Giải pháp truyền thông marketing cho Công ty Thiết kế Nội thất TICO.

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Đinh Thị Thu Huyền;  Advisor: TS. Vũ Thị Tuyết (2020)

 • Cơ sở lý luận về marketing mix. Thực trạng hoạt động marketing mix của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tùng Lâm. Giải pháp marketing mix cho công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tùng Lâm.

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Tố Uyên;  Advisor: Ths. Nguyễn Thị Thùy Trang (2020)

 • Cơ sở lý luận về công tác quản trị bán hàng trong doanh nghiệp. Thực trạng công tác quản trị bán hàng tại Công ty TNHH OhVacation. Đề xuất một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác quản trị bán hàng cho công ty TNHH OhVacation.

 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Đoàn Thị Duyên;  Advisor: ThS. Nguyễn Thị Liên Hương (2020)

 • Cơ sở lý luận chung về xây dựng và phát triển thương hiệu trong doanh nghiệp. Thực trạng xây dựng thương hiệu Công ty cổ phần Nhất Vinh. Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty cổ phần Nhất Vinh.