Item Infomation


Title: Giải pháp truyền thông marketing cho Công ty thiết kế nội thất Tico.
Authors: Nguyễn Thị Hương Ly
Advisor: ThS. Nguyễn Bảo Tuấn
Keywords: Quản trị Marketing; Truyền thông marketing; A28951
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Cơ sở lý luận về Truyền thông Marketing. Thực trạng hoạt động kinh doanh và truyền thông Marketing của Công ty Thiết kế Nội thất TICO. Giải pháp truyền thông marketing cho Công ty Thiết kế Nội thất TICO.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7947
Appears in CollectionsMarketing
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0004219_A28951_MK499_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 716,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0004219_A28951_MK499.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,96 MB

  • Format : Adobe PDF