Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Lê Quỳnh Anh;  Advisor: Ths. Đỗ Trường Sơn (2018)

  • Giới thiệu chung về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp .Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Ngọc . Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Ngọc