Search

Search Results

Results 1-10 of 41 (Search time: 0.025 seconds).
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Trần Thị Thúy Hòa;  Advisor: ThS. Nguyễn Thị Liên Hương (2019)

  • Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng. Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng của Công ty TNHH thiết bị y tế Bảo Thịnh. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng của Công ty TNHH thiết bị y tế Bảo Thịnh.

  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Hoàng Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Th.s Nguyễn Tường Minh (2020)

  • Cơ sở lý luận về kênh phân phối trong doanh nghiệp. Thực trạng hoạt động của kênh phân phối tại Công ty TNHH Chính Gấm. Định hướng và giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Chính Gấm.

  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Nguyễn Thị Hương Ly;  Advisor: ThS. Nguyễn Bảo Tuấn (2020)

  • Cơ sở lý luận về Truyền thông Marketing. Thực trạng hoạt động kinh doanh và truyền thông Marketing của Công ty Thiết kế Nội thất TICO. Giải pháp truyền thông marketing cho Công ty Thiết kế Nội thất TICO.