Khoa học máy tính (215)


Logo

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

 • TVS.000965- Co so ly thuyet thong tin ma hoa_1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Nguyễn Công Sứ (2020)

 • Lý thuyết thông tin được hiểu là những lý thuyết nhằm giải quyết vấn đề cơ bản của quá trình truyền thông tin, như vấn đề rời rạc hóa nguồn, vấn đề tốc độ lập và truyền thông tin, vấn đề mã hóa và giải mã, mã tối ưu và khả năng chống nhiễu của hệ thống. Lý thuyết thông tin không nghiên cứu, phân tích các cấu trúc vật lý của hệ thống truyền tin mà chủ yếu quan tâm đến các mô hình toán học, các thuật toán mã và giải mã cơ bản, các loại mã tối ưu, sửa sai và bảo mật theo quan điểm của lý thuyết xác suất và thống kê.

 • TVS.004272_SAD-An Object-Oriented Approach with UML_textbook-GT.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Alan Dennis (2015)

 • Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML, 5th Edition by Dennis, Wixom, and Tegarden captures the dynamic aspects of the field by keeping students focused on doing SAD while presenting the core set of skills that every systems analyst needs to know today and in the future.

 • TVS.004271_Internet-of-Things-cho-nguoi-moi-bat-dau-Tieng-Viet-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Phạm Minh Tuấn (2016)

 • Nội dung quyển sách này bao gồm các hướng dẫn chi tiết cho người đọc lập trình ứng dụng IoT sử dụng Chip WiFi phổ biến hiện này là ESP8266 để kết nối với Server, gởi, nhận dữ liệu và thực thi các lệnh từ Server. Internet Of Things dựa và các kết nối Internet khá nhiều, do vậy các nội dung cũng tập trung nhiều vào các giao thức (prototcol), các phương pháp quản lý cũng như cấu hình kết nối.

 • TVS.004236_(Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall, Christopher J. Pal - Data Mining_ Practical Ma-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Ian H. Witten (2017)

 • Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Fourth Edition, offers a thorough grounding in machine learning concepts, along with practical advice on applying these tools and techniques in real-world data mining situations.

 • TVS.003744_Greg Lim - Beginning Node.js, Express _ MongoDB Development (2020)-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Greg Lim (2019)

 • In this book, we take you on a fun, hands-on and pragmatic journey to learning Node.js, Express and MongoDB development. You'll start building your first Node.js app within minutes. Every chapter is written in a bite-sized manner and straight to the point. In the end, you will have the skills to create a blog app and deploy it to the Internet.

 • TVS.003743. Software Testing and Quality Assurance-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Manpreet Kaur (2012)

 • The success of any software product or application is greatly dependent on its quality. Today, testing is seen as the best way to ensure the quality of any product. Quality testing can greatly reduce the cascading impact of rework of projects, which have the capability of increasing the budgets and delaying the schedule. The need for testing is increasing, as businesses face pressure to develop sophisticated applications in shorter timeframes. Testing is a method of investigation conducted to assess the quality of the software product or service. It is also the process of checking the correctness of a product and assessing how well it works.

 • TVS.004276_XuLyTinHieuSo_2021-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Hà Thị Thu Lan (2019)

 • Tài liệu Xử lý tín hiệu số chủ yếu đề cập tới những nội dung chính như: các dạng tín hiệu, hệ thống rời rạc và các công cụ dùng để phân tích tín hiệu và hệ thống rời rạc. Nhằm mục đích cung cấp một cách tương đối đầy đủ cho sinh viên những kiến thức rất cơ bản về xử lý tín hiệu số, một trong những lĩnh vực đang được ứng dụng khá rộng rãi và mạnh mẽ trong các ngành khoa học kỹ thuật.

 • TVS.004274_MangMayTinh_2020-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Phạm Thế Quế (2020)

 • Cùng với sự phát triển của máy tính, các công nghệ truyền dữ liệu và viễn thông cũng phát triển không ngừng, sự kết hợp lý thú và hiệu quả cao giữa công nghệ truyền thông và máy tính (tin học) tạo ra nền tảng của Công nghệ thông tin, cơ sở của hệ thống mạng máy tính một trong những thành tựu tuyệt vời nhất mà con người đã tạo ra.

 • TVS.004273_The EPRI power system engineering series] Balu, Neal J._ Lauby, Mark G._ Kundur, Prabha - 1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Prabha S. Kundur (2022)

 • This thoroughly revised engineering guide contains the hands-on information needed to understand, model, analyze, and solve problems using the latest technical tools. You will explore the structure of modern power systems, the different levels of control, and the nature of stability problems.

 • TVS.000303- Ky thuat truyen dan so_1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Nguyễn Quốc Bình (2001)

 • Giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin số; Số hóa tín hiệu liên tục trong các hệ thống; Ghép kênh trong truyền dẫn tín hiệu số; Xử lý tín hiệu băng gốc; Truyền dẫn tín hiệu số trên kênh liên tục; Truyền dẫn tín hiệu số trên các kênh thực; Đồng bộ trong truyền dẫn tín hiệu số.

 • TVS.004277_Advanced_Database_Systems (1).pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Abdelghny Orogat (-)

 • Data Lake, as defined in the IBM Redbook, is a set of centralized repositories containing vast amounts of raw data (either structured or unstructured), described by metadata, organized into identifi- able datasets, and available on demand.

 • TVS.003054__DataStructures_and_Algorithms_in_C_4Ed-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Bruno R. Preiss (1999)

 • An object-oriented learning framework for creating good software design. Bruno Preiss presents readers with a modern, object-oriented perspective for looking at data structures and algorithms, clearly showing how to use polymorphism and inheritance, and including fragments from working and tested programs.

 • TVS.004282_ IS383_Hệ thống thông tin nâng cao _ 2022-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Cao Kim Ánh (2021)

 • Bài giảng này đề cập chung đến HTTT như một hệ thống xã hội – kỹ thuật hiện đại, khi phạm vi tác động và ảnh hưởng của HTTT mở rộng, nhất là các vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý, đến các vấn đề đạo đức / đạo lý, như các quyền con người, trước hết là các quyền sở hữu, quyền riêng tư, đến trách nhiệm giải trình, và các vấn đề khác.

 • TVS.004275_Computer-Networks-Global-Edition-by-Andrew-Tanenbaum-Nick-Feamster-David-Wetherall-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Andrew Tanenbaum (2021)

 • The 6th Edition is updated throughout to reflect the mostcurrent technologies, and the chapter on network security is rewritten to focuson modern security principles and actions.

 • TVS.004253_Harvey Deitel, Paul J. Deitel - Java How to Program, Late Objects, Global Edition-Pearson (2019)-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Paul Deitel (2019)

 • Java How to Program, Late Objects, 11th Edition, presents leading-edge computing technologies using the Deitel signature live-code approach, which demonstrates concepts in hundreds of complete working programs. The 11th Edition presents updated coverage of Java SE 8 and new Java SE 9 capabilities, including JShell, the Java Module System, and other key Java 9 topics.

 • TVS.004247_Edward Angel, Dave Shreiner - Interactive Computer Graphics (2020)-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Edward Angel (2020)

 • This book is suitable for advanced undergraduates and first-year graduate students in computer science and engineering and for students in other disciplines who have good programming skills.

 • TVS.004238_(Head First O’Reilly) Kathy Sierra, Bert Bates, Trisha Gee - Head First Java_ A Brain-Friendly Guide-O'Reilly Media (2022)-1.pdf.jpg
 • Sách/Book


 • Authors: Kathy Sierra (2022)

 • The new third edition brings the book up-to-date for Java 8-17, including major recent updates to the Java language and development platform. Java has seen some deep code-level changes and more modern approaches, requiring even more careful study and implementation.