Item Infomation


Title: Mạng máy tính
Other Titles: (Computer Network)
Authors: Phạm Thế Quế
Keywords: Mã học phần NW212 | Mạng máy tính
Issue Date: 2020
Publisher: TLU
Abstract: Cùng với sự phát triển của máy tính, các công nghệ truyền dữ liệu và viễn thông cũng phát triển không ngừng, sự kết hợp lý thú và hiệu quả cao giữa công nghệ truyền thông và máy tính (tin học) tạo ra nền tảng của Công nghệ thông tin, cơ sở của hệ thống mạng máy tính một trong những thành tựu tuyệt vời nhất mà con người đã tạo ra.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6585
Appears in CollectionsKhoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • GIÁO TRÌNH - Mạng máy tính (TS. Phạm Thế Quế)-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 871,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • GIÁO TRÌNH - Mạng máy tính (TS. Phạm Thế Quế) (2).pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 4,25 MB

  • Format : Adobe PDF