Search

Search Results

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • -


  • Authors: Đỗ Thiện Dụng (2011)

  • Nội dung sách gồm các vấn đề cơ bản: tổng quan về quản trị kinh doanh nhà hàng, các vấn đề về thông tin và kế hoạch hóa, các hoạt động quản trị trong các lĩnh vực như: quá trình sản xuất và phục vụ, nhân lực, marketing, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng dịch vụ nhà hàng.