Item Infomation


Title: Giáo trình quản trị kinh doanh nhà hàng
Authors: Đỗ Thiện Dụng
Keywords: Quản trị kinh doanh | Nhà hàng | Bài giảng
Issue Date: 2011
Publisher: Lao động
Abstract: Nội dung sách gồm các vấn đề cơ bản: tổng quan về quản trị kinh doanh nhà hàng, các vấn đề về thông tin và kế hoạch hóa, các hoạt động quản trị trong các lĩnh vực như: quá trình sản xuất và phục vụ, nhân lực, marketing, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng dịch vụ nhà hàng.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1865
Appears in CollectionsDu lịch
ABSTRACTS VIEWS

105

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001710-GT quan tri kinh doanh nha hang_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 8,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001710-GT quan tri kinh doanh nha hang-ND.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 71,55 MB

  • Format : Adobe PDF