Item Infomation


Title: Kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của người chế biến tại các nhà hàng, cơ sở lưu trú huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2021 và một số yếu tố liên quan. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng )
Authors: Phùng Văn Sơn
Advisor: PGS. TS. Hồ Thị Minh Lý
Keywords: Y tế công cộng | An toàn thực phẩm | C01530
Issue Date: 2021
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến tại các nhà hàng, cơ sở lưu trú huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2021. Phân tích một số yếu tố liên quan đến Kiến thức, thái độ về an toàn thực phẩm của đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4113
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01359_C01530_Phung Van Son_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 453,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01359_C01530_Phung Van Son.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF