Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Nguyễn Minh Thuyết (1997)

  • Tạo lập và tiếp nhận văn bản. Rèn luyện kỹ năng đặt câu và dùng từ. Chữa các lỗi thông thường về câu trong văn bản. Một số phép biến đổi câu trong văn bản. Chữa các lỗi thông thường về dùng từ trong văn bản