Thông tin tài liệu


Nhan đề : Xúc tiến thực hiện Quyền, nhân phẩm và phúc lợi xã hội cho phụ nữ làm nghề Mại dâm. Một cách tiếp cận mới trong nghiên cứu về Mại dâm tại Việt Nam
Tác giả : NCS. Vũ Thị Thanh Nhàn
Chủ đề : Công tác xã hội | Mại dâm
Năm xuất bản : 2015
Nhà xuất bản : TLU
Tóm tắt : Nghiên cứu phân tích tình hình nhóm mại dâm ở Việt Nam dựa trên cách tiếp cận quyền và nhu cầu được thực hiện tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả bức tranh chân thật và sống động nhất về những khó khăn và thách thức mà Người mại dâm đã và đang gặp phải trong bối cảnh Việt Nam hiện tại, cụ thể là thực trạng đời sống kinh tế-xã hội của nhóm mại dâm, đặc biệt các vấn đề liên quan đến quyền đã được quy định trong các chính sách pháp luật được thực thi tại Việt Nam
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3800
Bộ sưu tậpKỷ yếu khoa học
XEM MÔ TẢ

53

XEM & TẢI

0

Danh sách tệp tin đính kèm: