Item Infomation


Title: Xúc tiến thực hiện Quyền, nhân phẩm và phúc lợi xã hội cho phụ nữ làm nghề Mại dâm. Một cách tiếp cận mới trong nghiên cứu về Mại dâm tại Việt Nam
Authors: NCS. Vũ Thị Thanh Nhàn
Keywords: Công tác xã hội | Mại dâm
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứu phân tích tình hình nhóm mại dâm ở Việt Nam dựa trên cách tiếp cận quyền và nhu cầu được thực hiện tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả bức tranh chân thật và sống động nhất về những khó khăn và thách thức mà Người mại dâm đã và đang gặp phải trong bối cảnh Việt Nam hiện tại, cụ thể là thực trạng đời sống kinh tế-xã hội của nhóm mại dâm, đặc biệt các vấn đề liên quan đến quyền đã được quy định trong các chính sách pháp luật được thực thi tại Việt Nam
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3800
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: