Thông tin tài liệu


Nhan đề : Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
Tác giả : PGS.TS Nguyễn Thị Hải
Ths. Bùi Cẩm Phượng
Chủ đề : Du lịch | Cộng đồng | Phát triển
Năm xuất bản : 2015
Nhà xuất bản : TLU
Tóm tắt : Du lịch dựa vào cộng đồng là một hướng tiếp cân mới. Trong đó sự tham gia của cộng đồng như một đối tác của ngành du lịch, một yêu cầu phát triển mới nhằm đảm bảo sự cân bằng về lợi ích giữa các bên tham gia. Xã Lát huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng có nhiều điều kiện để phát triển Du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, người dân ở đây hoàn toàn thụ động khi tham gia vào hoạt động du lịch và không có vai trò quan trọng trong hoạch định chiến lược phát triển du lịch chung trên địa bàn của họ. Bài viết này, dựa vào hiện trang và tiềm năng ở xã Lát để đưa ra một vài giải pháp nhằm phát triển du lịch.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3798
Bộ sưu tậpKỷ yếu khoa học
XEM MÔ TẢ

77

XEM & TẢI

0

Danh sách tệp tin đính kèm:
Ảnh bìa
  • K.Y00124- Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Dung lượng : 301,22 kB

    • Định dạng : Adobe PDF