Item Infomation


Title: Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
Authors: PGS.TS Nguyễn Thị Hải
Ths. Bùi Cẩm Phượng
Keywords: Du lịch | Cộng đồng | Phát triển
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Du lịch dựa vào cộng đồng là một hướng tiếp cân mới. Trong đó sự tham gia của cộng đồng như một đối tác của ngành du lịch, một yêu cầu phát triển mới nhằm đảm bảo sự cân bằng về lợi ích giữa các bên tham gia. Xã Lát huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng có nhiều điều kiện để phát triển Du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, người dân ở đây hoàn toàn thụ động khi tham gia vào hoạt động du lịch và không có vai trò quan trọng trong hoạch định chiến lược phát triển du lịch chung trên địa bàn của họ. Bài viết này, dựa vào hiện trang và tiềm năng ở xã Lát để đưa ra một vài giải pháp nhằm phát triển du lịch.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3798
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

77

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: